Algemene voorwaarden Spico e-ducatie & zorg

Inschrijven en betalen
U kunt zich alleen inschrijven via de website www.dermatoscopie.nl. Uw inschrijving is pas definitief als de betaling is ontvangen via de website. 

Na ontvangst van uw aanmelding krijgt  u een ontvangstbevestiging en kassabon per email. Op de startdatum van de cursus krijgt u toegang tot de inhoud van de cursus. Hierover wordt u per email geïnformeerd. 

In company training
Voor een in company training kan een offerte worden opgevraagd via administratie@dermatoscopie.nl Na akkoord en ondertekening van deze offerte vragen we een aanbetaling van 25% van de kosten. Uw inschrijving is pas definitief als de aanbetaling is ontvangen. Na afloop van de cursus ontvangt u een factuur van de resterende 75% van de kosten. Gelieve < 14 dagen de betaling te voldoen. 

Annuleren
U kunt uw inschrijving alleen annuleren een e-mail te sturen naar info@dermatoscopie.nl. Vergeet niet uw naam, de naam en datum van de nascholing en uw bankrekeningnummer (met de naam van de begunstigde) te vermelden. 

U heeft een bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat u binnen twee weken uw aanmelding voor de cursus kosteloos kunt annuleren.

Na 14 dagen worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze worden bepaald aan de hand van de datum van de nascholing:

  • meer dan zes weken voor aanvang van de nascholing: € 35,- administratiekosten; 
  • bij zes tot drie weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 50% van de kosten;
  • korter dan drie weken voor aanvang van de nascholing betaalt u 100% van de kosten.

De annuleringsdatum is de dag waarop uw e-mail ontvangen is. De annuleringskosten worden verrekend met het bedrag dat u al betaald heeft. 

Iemand anders kan uw plaats innemen als u verhinderd bent. Laat dit per e-mail uiterlijk drie werkdagen van tevoren weten.

Terugbetalingstermijn
In geval van een terugbetaling zal deze plaatsvinden < 14 dagen. 

Overmachtsbepaling

Annuleren of wijzigen door Spico educatie & zorg
Als er een reden is waarom de nascholing niet kan door gaan dan kan de cursus verschoven worden naar een andere datum en/of tijdstip. Denk hierbij aan ziekteof onvoldoende deelnemers. Als de nieuwe datum en/of tijdstip u niet schikt kunt u in dit geval de nascholing kosteloos annuleren. U krijgt dan het volledig betaalde bedrag terug. Als wij de nascholing annuleren krijgt u uiteraard uw geld terug.

Gedragscode geneesmiddelen reclame
Spico e-ducatie en zorg houdt zich aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Code Geneesmiddelen Reclame.

Copyright

Het copyright/eigendomsrecht van de materie van spico educatie & zorg berust bij Maartje Spit. 

Wijziging van de nascholingsvoorwaarden
Veranderingen in onze nascholingsvoorwaarden maken wij ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding bekend op onze website of u ontvangt hierover een e-mail.

Aansprakelijkheid 

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet uit te sluiten en u dient dan ook niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De sitehouder, noch de uitgever kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij u ingezette behandeling. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij een BIG geregistreerd behandelaar, maar is slechts een bron van algemene informatie.

Privacy
Spico educatie & zorg vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk. We houdens ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook ons privacy beleid. 

Vertrouwelijkheid 

Wij behandelen wij uw persoonlijke gegevens te allen tijde vertrouwelijk.

U kunt deze voorwaarden hier als PDF downloaden. 

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie & zorg, een CRKBO registreerde instelling.

CRKBO registratie Spico educatie & zorg
Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330

Son en Breugel (NB)
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement & Klachtenregeling
Algemene voorwaarden