Privacy Statement dermatoscopie.nl

Dermatoscopie.nl, gevestigd aan www.dermatoscopie.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.dermatoscopie.nl per mail info@dermatoscopie.nl Maartje Spit is de Functionaris Gegevensbescherming van Dermatoscopie.nl. Zij is te bereiken via info@dermatoscopie.nl

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Dermatoscopie.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt bij het aanmelden voor de maandelijkse casus:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Dermatoscopie.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van een maandelijkse updates
  • Inzicht te krijgen in de professionals die interesse hebben in dermatoscopie

Geautomatiseerde besluitvorming
Dermatoscopie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dermatoscopie.nl) tussen zit. Dermatoscopie.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Laposta.nl; Enormail.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Dermatoscopie.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dermatoscopie.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Dermatoscopie.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen onderaan elke email. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dermatoscopie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Dermatoscopie.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Dermatoscopie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. 

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Dermatoscopie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Maartje Spit , per email bereikbaar op info@dermatoscopie.nl.

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie en zorg

Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330

Son en Breugel (NB)
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk de privacyverklaring.

Sluiten