Gedragscode Dermatoscopie Platform

Gedragscode Dermatoscopie Platform

2 augustus 2022, geüpdatet 29 juli 2023

Om ervoor te zorgen dat we op een goede en veilige manier samenwerken is deze gedragscode opgesteld.

Het is onze missie om behandelaars in de huisartsenpraktijk te helpen om betere diagnostiek te verrichten van verdachte huidafwijkingen. Dit doen we door het delen van kennis in de vorm van een virtueel meedenkconsult. De gedeelde kennis is didactisch van aard, centraal hierbij staat het leereffect van de leden van het platform. Met behandelaars wordt bedoeld: huisarts, verpleegkundig specialist of physician assistant.  

1. Verantwoordelijkheid 

Bij het inbrengen van een casus blijft het hoofdbehandelaarschap altijd bij de inbrengende behandelaar. De experts van het platform worden geen formele medebehandelaar. Concreet betekent dit dat de behandelaar verantwoordelijk is voor de patiënt en dat de expert verantwoordelijk is voor het gegeven advies. De behandelaar dient zich te realiseren dat de adviezen gebaseerd zijn op beperkte informatie en de behandelaar dient zelf een inschatting te maken van de relevantie van het advies binnen de context van de patiënt. Voorzichtigheid is geboden en bij twijfel dient de behandelaar te allen tijde de patiënt laagdrempelig te verwijzen. Dit sluit aan bij de standpunten van de KNMG.

2. Meedenkconsult versus meekijkconsult

Bij een virtueel meedenkconsult op het platform komt er dus geen behandelovereenkomst tot stand zoals omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Bij een meekijkconsult is dit wél het geval. Hierbij is er een formele verwijzing en terugkoppeling waarbij de identiteit van alle partijen formeel is vastgesteld binnen het kader van de WGBO. Klik hier voor meer informatie over het meekijkconsult (er opent een nieuw venster).

3. Vraag en antwoord 

Iedere vraag is zeer welkom. En hoe beter en duidelijker de vraag, hoe beter ook het antwoord zal zijn. Het platform is bedoeld om te helpen bij casuïstiek en vragen en iedereen kan een medische of zorggerelateerde vraag stellen. Sommige behandelaars zijn terughoudend om een vraag te stellen. Het is hierbij goed om je te realiseren dat je met iedere vraag ook je collega’s verder kunt helpen. Er zal dan ook nooit een oordeel gegeven worden over een vraag. Het antwoord op een vraag kan een verwijzing voorkomen en de zorg verbeteren. Verwacht hierbij terug wat je zelf geeft: een heldere vraag krijgt een helder antwoord.

4. Geef feedback

Help het platform verbeteren door je feedback te geven. We kunnen het tenslotte alleen samen steeds beter en mooier maken. We staan dan ook altijd open voor kritiek, wensen en ideeën. Dit kan via de mail.

5. Veiligheid 

Samen willen we de beste zorg voor onze patiënt. Dit kan alleen door samen te werken waarbij we respect hebben voor elkaars ideeën, ervaringen en achtergrond. Iedere bijdrage is welkom en laten we mét en van elkaar leren. We verwachten dat iedereen bijdraagt aan een positief leerklimaat waarin er ruimte is voor diversiteit van zienswijzen. We zorgen met elkaar voor elkaar. We houden ons aan de NHG Richtlijn Verdachte Huidafwijkingen (2017) en beargumenteren wanneer en waarom we daarvan afwijken. Wanneer je een (potentieel) gevaarlijke situatie tegenkomt op het platform denk dan mee en kom in actie door te reageren onder het bericht én door een email te sturen. Dit kan via de mail.

6. Terugkoppeling vraag

Voor het gezamenlijk leereffect is het enorm belangrijk om terug te geven wat er is gebeurd nadat er een advies is gegeven. We vragen dan ook om zoveel mogelijk terugkoppeling te geven op de ingebrachte vragen en casuïstiek. Dit versterkt het gezamenlijk leereffect en de betrokkenheid.

7. Vertrouwelijk

We respecteren de privacy van onze patiënten en collega’s. Wat er besproken wordt op het platform blijft op het platform, tenzij er toestemming wordt gevraagd aan de behandelaar om het op andere wijze te delen. Breng de vraag en casuïstiek zo anoniem mogelijk in. Er zijn ‘blur’-tools om patiënten te anonimiseren. Indien er toch herleidbare gegevens worden getoond dan dient de patiënt daar expliciet toestemming voor te geven en dan dient dit onder de casus ook vermeld te worden. Indien je onbedoeld toch gevoelige informatie hebt gepubliceerd kun je het bericht altijd weer verwijderen via het potloodje. Dit kan overigens alleen als je zelf auteur bent van het bericht of administrator bent.

8. Auteursrecht

De informatie die je deelt op het platform is van jou. Hiermee heb je automatisch auteursrecht op de door jou gedeelde kennis, inzichten, documenten en afbeeldingen. Het opnemen van een copyright symbool is dan ook niet nodig

9. Afgeronde casuïstiek

De besproken casuïstiek wordt bewaard in een database op het platform zelf. Deze staat voor iedereen ter beschikking en wordt niet gedeeld buiten het platform, tenzij er expliciet toestemming is gevraagd en verleend. De database kan altijd doorzocht worden middels de zoekfunctie. Deze functionaliteit is in ontwikkeling en wordt steeds beter. Door gebruik te maken van de zoekfunctie kun je voorkomen dat een vraag dubbel wordt gesteld. Tot slot is het ook leuk en leerzaam om door de database van afgeronde casuïstiek te bladeren.

Laten we met deze gedragscode sámen aan de slag gaan ten dienste van onze patiënt en onze samenwerking met elkaar.

Een heldere kijk op samenwerken

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie en zorg, een CRKBO registreerde instelling.

CRKBO registratie Spico educatie & zorg

Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330

Son en Breugel (NB)
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement & Klachtenregeling
Algemene voorwaarden