Klachtenprocedure Spico e-ducatie & zorg

We vinden het van groot belang dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Mocht er onvrede zijn of mocht u een klacht willen bespreken dan horen wij dat graag! We willen tenslotte kwaliteit bieden en tegemoet komen aan de behoeften van de klant. Ook willen we steeds onze kwaliteit blijven verbeteren.

Heeft u een klacht?

Het is natuurlijk vervelend wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening. We willen graag verder helpen en kijken naar een oplossing.

Informele route

Voordat u daadwerkelijk besluit om een formele klacht in te dienen vragen wij u om eerst informeel het probleem of de klacht met ons aan te kaarten. Dit kan door een email te sturen naar maartjespit@dermatoscopie.nl De mail wordt z.s.m. behandeld en op werkdagen mag u < 72 uur een reactie verwachten. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld en we trachten middels een gesprek vervolgens samen om < 4 weken tot een oplossing te komen. Mocht er langer voor nodig zijn dar wordt dit binnen deze termijn gecommuniceerd. Deze informele route biedt ruimte om het probleem sneller op te lossen en is minder omslachtig dan de formele procedure.

Formele route

Mochten we er in een persoonlijk gesprek desondanks samen niet uitkomen en/of u voelt zich niet naar tevredenheid geholpen dan kunt u zonder kosten een formele klacht indienen.

Spico educatie & zorg is aangesloten bij SoloPartners.

Dien u klacht in per email of per post:

klachten@cbkz.nl

CBKZ t.a.v. de Klachtenfunctionaris SoloPartners, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

  1. de naam, het telefoonnummer en het adres van de klant;
  2. een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
  3. een duidelijke omschrijving op wie de klacht betrekking heeft;

Klachtenfunctionaris

Een klachtenfunctionaris van Solo-Partners wordt aangesteld en ziet er op toe dat de klacht zorgvuldig behandeld wordt. Hij houdt de betrokken partijen op de hoogte van de klachtenbehandeling.

De klachtenfunctionaris heeft bij het uitvoeren van zijn taken de volgende bevoegdheden:

  1. Het uitnodigen van klager en betrokkene tot het geven van een (mondelinge of schriftelijke) toelichting op de klacht;
  2. Het voeren van een bemiddelingsgesprek;
  3. Het inwinnen van informatie en opvragen van stukken;
  4. Het gevraagd en ongevraagd informeren van Spico educatie & zorg

Een formele klacht wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld waarbij de klachtenfunctionaris voor beide partijen tot een bindende uitspraak komt. De afhandeling kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd.

De gegevens zoals beschreven in deze regeling en de volledige afhandeling ervan worden voor een periode van 2 jaar door ons bewaard. Dit vanaf de ontvangst van het klachtenformulier. Na deze periode worden de data verwijderd of anoniem bewaard.

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie & zorg, een CRKBO registreerde instelling.

CRKBO registratie Spico educatie & zorg
Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330

Son en Breugel (NB)
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement & Klachtenregeling
Algemene voorwaarden