Ervaringen met dermatoscopie.nl

Huisarts Hylke de Waart

Hylke de Waart, huisarts

"Dermatoscopie is ontzettend moeilijk en door de casuïstiek en ervaring van anderen leer je. Ik heb de samenwerking met Maartje als erg prettig ervaren, duidelijke, snelle antwoorden en tips. Het meest waardevol vond ik de feedback, kennis en kunde van Maartje. Een goede scholing met een duidelijke opzet van het platform."

Verpleegkundig specialist Judith Holzken

Judith Hölzken, verpleegkundig specialist

"Ik wilde ik me verdiepen in verdachte huidafwijkingen en meer kennis krijgen van de beoordeling van plekjes m.b.v. dermatoscopie. Na de cursus heb ik meer systematiek heb bij het klinisch redeneren van verdachte huidafwijkingen. Maartje reageert gauw op vragen, heeft een persoonlijke benadering en is deskundig."

Huisarts Raymond Nypels

Raymond Nypels, huisarts

"Ik heb grote bewondering voor de manier, het elan en de innovativiteit waarop Maartje de focus weet te leggen op verdachte huidafwijkingen, zo relevant in de huisartsenpraktijk en in het bijzonder op de ontwikkeling van de dermatoscopie door huisartsen."

Ervaringen met basiscursus dermatoscopie

Huisarts Marieke Romkens

Marieke Römkens, huisarts

"De online basiscursus vond ik een mooie aanvulling op een eerder gevolgde cursus die ik toevallig nét ervoor had gevolgd en waarna ik me nog niet bepaald bekwaam voelde. Zoals zo vaak in ons vak; meer doen levert meer expertise op. Na de cursus had ik een basis. Met het dermatoscopieplatform als back-up heb ik zelf veel casussen ingebracht, waardoor mijn kennis en kunde vergrootte.

Alle plekjes komen nu bij mij op het spreekuur en het is fijn om de patiënt nu meer te kunnen bieden in de 1e lijn. De online basiscursus biedt duidelijke slides, ook handig dat je ze kunt terugkijken, ook op je mobiel (dus ook in “verloren” uurtjes). De online basiscursus biedt een fijn naslagwerk wat zorgt voor een goede basis! Ik zou de online basiscursus absoluut aanraden aan collega’s!"

Huisarts I Rutten

Inge Rutten, huisarts

"Ik wilde zelf beter huidplekjes kunnen beoordelen. Nu heb ik meer kennis en hoef ik minder te verwijzen. De cursus bevat veel voorbeeldeplaatjes bij de theorie en alles is in overzichtelijke blokken opgedeeld. Prettig dat de cursus in eigen tempo gevolgd kan worden"

Huisarts Carlijn Schouten

Carlijn Schouten, huisarts

"De cursus is een goede aanvulling op de huidige diagnostische mogelijkheden in de dagelijkse praktijk doordat ik nu meer kennis en inzicht heb in dermatologische problemen.

Het is vooral verrijkend in het beter kunnen onderscheiden tussen maligne/benigne afwijkingen. 

Het oefenen en de huiswerkopdracht geven de meeste inzichten. Het kijken van de filmpjes is een redelijke basis, maar het gaat uiteindelijk om de toepassing.''

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

"Ik liep aan tegen een enorm kennistekort en wilde me graag ontwikkelen op het gebied van dermatoscopie. Voordat ik de online basiscursus volgde had ik al diverse cursussen gevolgd maar ik bleef me onzeker voelen in de praktijk waardoor ik eerder geneigd was om te verwijzen naar de dermatoloog. 

Door de vele voorbeelden en de theoretische achtergronden van de online basiscursus ben ik beter in staat om een beoordeling te doen. 

Wat ik geweldig vind is dat ik steeds terug kan vallen op het lesmateriaal van de cursus. Er is veel herkenbare casuïstiek! Het meest waardevol vind ik de combinatie van beeldmateriaal waarbij uitleg is wat je eigenlijk ziet. Het maakt de theorie heel praktisch."

Janneke Kennes huisarts

Janneke Kennes, huisarts

"Ik zocht verdieping in mijn dagelijkse werk. Met deze cursus heb ik meer lol in het beantwoorden van vragen van patienten en collega's. De samenwerking was top, laagdrempelig en deskundig, met name de mate waarin Maartje te raadplegen is voor allerhande vragen.''

Huisarts Ton Boermans

Ton Boermans, huisarts

"Altijd al met jaloersheid gekeken naar de dermatologen met hun prachtige dermatoscopie plaatjes en dan is er zo'n cursus! De hele cursus, een "must" voor de eerste lijn, het heeft mij veel arbeids-vreugde en betere diagnostiek opgeleverd. Recent een discussie gelezen over een opleiding tot kaderhuisarts onco-dermatologie. "Het moet niet gekker worden" Met een cursus en een platform komt de eerste lijn al heel ver..''

Rian Wijman verpleegkundig specialist

Rian Wijman, verpleegkundig specialist

"Ik had behoefte aan meer kennis en zekerheid in het beoordelen van huidafwijkingen. Deze cursus was erg leerzaam en ik heb veel handvatten voor de praktijk gekregen. Het aanleren van de patroonanalyse vond ik het meest waardevolle aspect van de cursus en ik wil graag een vervolgcursus.''

Janneke Moerman verpleegkundig specialist

Janneke Moerman, verpleegkundig specialist

"Met deze cursus zocht ik verdieping van verschillende huidafwijkingen en verbetering van kwaliteit van zorg voor patienten in de praktijk. Na de cursus heb ik meer kennis en vaardigheden in het gebruik van de dermatoscoop en interpretatie hiervan. De samenwerking met Maartje was prettig, goed bereikbaar en altijd bereid om vragen te beantwoorden. De opzet van de cursus en daarbij de huiswerkopdrachten zetten echt aan om in de praktijk aan de slag te gaan met de theorie. Daarbij vind ik het forum ook heel prettig, leuk om van en met elkaar te leren ''

Huisarts Kees van Die

Kees van Die, huisarts

"Na overleg met een collega die ook geïnteresseerd was' besloot ik de cursus te volgen. Dermatologie is veel meer gaan leven. Ik heb het idee dat ik scherper ben geworden. Beter in kan schatten of het pluis of niet pluis is. De samenwerking verliep prettig, snelle en goede feedback van de docent. Doordat je de filmpjes op elk moment kan bekijken kun je dat vaak geconcentreerd doen. En evt weer terugkijken. De casuïstiek is ook heel waardevol. Dan blijkt pas echt of en hoe je de stof beheerst. Een prima cursus, verrijking van mijn vak. '

Huisarts Anita Poodt

Anita Poodt, huisarts

"Ik wilde meer kennis en ervaring opdoen met dermatoscopie en dat is met deze cursus gelukt. Er is laagdrempelig contact mogelijk wat erg prettig was. Het veel kunnen oefenen met casussen en het bekijken van de casussen van anderen was erg leerzaam.''

Huisarts Kitty Timmermans

Kitty Timmermans, huisarts

"Ik wil meer kunnen met de huidafwijkingen die ik zag. Het systematisch doorlopen van de huidafwijkingen met veel beeldmateriaal was heel waardevol. Nu heb ik meer kennis, geef ik betere zorg, doe minder verwijzingen én heb ik meer plexier in dermatologie.''

Huisarts Femke Lieverse-Timmer

Femke Lieverse-Timmer, verpleegkundig specialist

"Ik had te weinig kennis van dermatologie en daarom ben ik de cursus gestart. De casuistiek en quiz elementen vond ik het meest waardevol en ik heb nu enorm veel meer werkplezier als er mensen met plekjes op mijn spreekuur komen. De filmpjes zijn handig, maar een reader had ik ook wel fijn gevonden als naslagwerk.''

Huisarts Mattenja Dirks

Mattanja Dirks, huisarts

"Ik wilde me graag verdiepen in het gebruik van de dermatoscoop. In deze cursus werden de onderwerpen besproken die ik wilde leren en daarnaast leek het mij erg fijn daarna ook nog contact/feeling te kunnen houden middels casuïstiek met de dermatoscoop! Hierdoor gebruik ik de dermatoscoop nu in de dag praktijk waarbij het mogelijk is pluis van niet-pluis laesies te beoordelen. De samenwerking via het platform/mail was prettig en snel. Het meest waardevol vond ik de terugkoppeling op het platform en de feedback op de huiswerkopdrachten was zeer leerzaam. Het is een fijne cursus om online te doen en na de cursus kun je ook nog blijven oefenen met casuïstiek met anderen."

Huisarts Margreet Voordijk

Margreet Voordijk, huisarts    

"Ik had al vaak naar cursussen gekeken, maar leek me vaak te kort om het echt te leren. Deze vorm sprak me aan. De systematische bespreking van de meest voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk en het samen oefenen op het forum heeft ervoor gezorgd dat ik dagelijks veel leer. Fijn dat er een forum is, ik heb meer plezier in het beoordelen van 'vlekjes'. Misschien kun je een onderdeel tips en tricks voor de fotografie toevoegen?''

Aniek Rutten, huisarts  

"Ik zie veel dermatologie op het werk. Het viel me op dat mijn opties waren: zelf behandelen, geruststelling, verwijzen en in een hoop twijfelgevallen een collega bijroepen met een dermatoscoop en cursusverleden. Het viel me op hoeveel meer je door een dermatoscoop ziet en hoe vaak dit toch tot een betere diagnose en daardoor ook beleid kwam. Na de cursus ervaar ik meer duidelijkheid bij twijfelgevallen. Meer durf om zelf te behandelen of verdere diagnostiek (biopt) te doen. Omdat ik veel zekerder ben kom ik hierin ook niet meer twijfelachtig over. ik voel mezelf meer professional..''

Sibbelina Visser, verpleegkundig specialist

"Binnen de huisartsenpraktijk zie ik veel patiënten met huidafwijkingen, hier wilde ik mij verder in scholen om beter het verschil te zien tussen benigne en maligne afwijkingen. Ook om de afwijkingen beter te herkennen. In eerste instantie ontstond veel verwarring, omdat je gaat twijfelen aan wat je ziet. Door veel te oefenen kan ik een nu wel een beter onderscheid maken. Ik kreeg snel een reactie op de ingebrachte casussen op het platform en ook op de huiswerkopdracht. In de cursus wordt duidelijk uitlegd wat je precies ziet door de dermatoscoop en wat de kenmerken zijn van alle afwijkingen.''

Joline Bakker, huisarts

"Ik had moeite met het diagnosticeren van huidafwijkingen en al kennis gemaakt met de dermatoscoop via mijn opleider in het 3e jaar. Nu heb ik inzicht in verschillende huidafwijkingen en aanwijzingen hiervoor met de dermatoscoop. De samenwerking met de docent wat prettig! Het meest waardevol vond ik de huiswerkopdracht en de samenvatting op het einde''

Hedwig Stoffer, huisarts

"Ik voelde me onvoldoende bekwaam in de beoordeling huidafwijkingen in de huisartspraktijk'. Na de cursus voel ik me meer bekwaam in de beoordeling van huidafwijkingen middels patroonanalyse, en het herkennen laesies mbv dermatoscoop en beleid. Prettige samenwerking. Ik zou graag een apart onderdeel zien over vaatstructuren, amelanotisch melanoom''.

Marly Appelman, huisarts

"Ik merkte teveel onzekerheid bij huidafwijkingen. Na de cursus heb ik meer kennis en zekerheid. De samenwerking met Maartje verliep prettig, hele snelle reacties bij vragen. De video's met de voorbeelden waren het meest waardevol. De toets was wel erg lang en moeilijk''.

Bart Waalewijn, huisarts

''Ik wilde meer kennis opdoen om met de dermatoscoop aan de slag te gaan. Ik had er wel een, maar ik wilde meer achtergrondinformatie'. De docent was enthousiast en de samenwerking plezierig met snelle reacties. Goede didactische vaardigheden! Zelf casuïstiek aanleveren, en eigenlijk de toets zelf waren heel waardevol. Hierbij een breed scala aan vragen kunnen beantwoorden maar direct ook zelf daardoor weer geprikkeld worden om na te denken. Ik zou nog wel meer huiswerkopdrachten willen maken. Ik heb nu sowieso meer diepgang in de ziektebeelden en hun presentatie bij vergroting. Bijv. M. Bowen was altijd een wat schimmige diagnose waar ik niet veel mee kon. Dat is nu verhelderd door de training.''

Pauline Schunck

''Beter onderscheid kunnen maken tussen pluis en niet-pluis was een reden voor mij om de cursus te volgen. Het heeft me heel veel kennis opgeleverd, maar het blijft oefenen. Hoe meer je kent , soms ook nog twijfel. De docent was goed bereikbaar en gaf nuttige feedback. De cursus en het forum om te oefenen waren waardevol. ik had het wel fijn gevonden om met de beginnersgroep een apart 'forum' te hebben. Het was voor mij niet duidelijk wie mijn medecursisten waren, terwijl in de aankondiging van de cursus leek dat je met hen ging sparren. Ik vond dat de mensen op het platform al zoveel wisten (maar achteraf bleek dat zij gelukkig ook al veel verder waren). Hierdoor voelde ik soms schroom om vragen te stellen of casus te plaatsen''. Dit verbeterpunt wordt meegenomen voor de toekomst!

H. Schoffelmeer-Kapinga, huisarts 

''Ik wilde beter vlekjes kunnen beoordelen in de praktijk. Nu kan ik beter beoordelen of een laesie pluis is. Elk onderwerp wordt stap-voor-stap uitgelegd en er komen snelle reacties op vragen per mail. Het met elkaar oefenen in een live online sessie vond ik het meest waardevol''

Anita Dijkstra, huisarts

''Ik wilde beter huidbeelden kunnen beoordelen en kan nu na de cursus beter differentieren tussen de verschillende huidbeelden. De theorie maar ook het forum waren waardevol.''

Leonie de Gier, huisarts

''We zien veel huidafwijkingen in de praktijk en daarom leek deze cursus me zinvol. Ik heb nu meer zekerheid in de diagnostiek. De docent is erg betrokken, reageert snel en persoonlijk via mail en forum. Het forum waar je casuistiek kunt delen vond ik het meest waardevol. Er mogen van mij nog meer live trainingen komen om met casuistiek te oefenen. Veel dank.''

Christel Selhorst, huisarts in opleiding 

''Ik had te weinig handvatten voor de diagnostiek van verdachte huidafwijkingen in de huisartsopleiding. Ik heb nu meer passie voor huidplekjes. Ik heb het gevoel dat er nog zoveel te leren is, ik ben me meer bewust van de mogelijkheden. Er kwamen snelle reacties op de mail en de samenwerking verliep heel fijn en flexibel. De huiswerkopdracht werkt technisch niet zo goed in een word-bestand, waardoor extra werk, kan dat handiger?'' het format is inmiddels vereenvoudigd!

Carlie van den Borne, huisarts

''Ik wilde meer in de 1e lijn kunnen doen en minder hoeven te verwijzen naar de dermatoloog. Ik heb nu meer tools om de diagnostiek compleet te maken. Goede samenwerking met Maartje. ''

Désirée Rabaey, huisarts Belgie 

''De toename van aantal patiënten in de praktijk met vragen over 'afwijkende vlekjes' wegens lange wachttijden bij dermatoloog 'hebben mij doen besluiten deze cursus te volgen. Ik heb nu meer zekerheid in het beoordelen van huidafwijkingen - een houvast om me op te baseren en mensen gerust te stellen of verder onderzoek te verrichten. Duidelijke cursus, duidelijk uitgelegd. Zowel de uiteenzetting over de patroonanalyse alsook de benigne als maligne afwijkingen vond ik goed''

Merlijn Lanting, huisarts

''In onze groepspraktijk was er behoefte aan meer deskundigheid in dermatologie en dermatoscopie. Dit was een goede basis om verder te oefenen, met veel plaatjes en voorbeelden.''

Kathelijne Nieboer, huisarts 

''Ik wilde graag meer kennis over dermatoscopie en dat is gelukt, want nu voel ik me zekerder in het beoordelen van huidbeelden.''

Joke Aalderink, huisarts

''Ik kan nu betere diagnoses stellen , met meer zekerheid en minder verwijzingen naar de dermatoloog. De video's zijn helder, duidelijk en makkelijk terug te kijken. Ik heb veel geleerd''

Han ter Horst huisarts

Han ter Horst, huisarts

''Deze cursus biedt een mooie theoretische basis. Je leert werken met een dermatoscoop en beschrijven wat je nu precies ziet. De samenwerking verliep prettig en was toegankelijk. Het zou technisch mooi zijn als je de dermatoscoop op de huid plaatst je dan direkt een foto kan maken met zelfde apparaat'' Er zijn apparaten waarmee dit kan zoals de Demetra van Barco! 

Lisette Doorn huisarts

Lisette Doorn, huisarts

''Ik heb als afscheidscadeau van mijn opleider een dermatoscoop gekregen. Ik heb geleerd om de dermatoscolpie toe te passen in de praktijk, en heb het gevoel dat ik iets meer kan zeggen over de aard van de laesie. Prima samenwerking met Maartje, leuk om feedback op het forum te krijgen. Ook leuk om het forum door te bladeren en casus van anderen te zien met de feedback daarbij. Door actief met de dermatoscoop in de praktijk bezig te zijn leer je toch het meeste. Het zou prettig zijn om ook een soort van overzicht van de inhoud van de filmpjes te hebben.'' Dit overzicht is inmiddels toegevoegd aan de vernieuwde cursus!

Marjet Niessink, physician assistant dermatologie

''Voor mijn werk op de poli dermatologie wilde ik deze cursus volgen. Ik kan nu gestructureerder kijken met een dermatoscoop in het zelfstandig beoordelen van (gepigmenteerde) laesies. Een cursus met véél 'plaatjes'... dermatologie is een kijkvak dus dit was een waardevolle toevoeging. Ik ga straks door met de vervolgcursus, leuk! ''

Anne Delahaije, verpleegkundig specialist

Anne Delahaije, verpleegkundig specialist

''Blote oog diagnostiek maakt me onzeker en ik verwees daarom laagdrempelig door. Ik wilde daarom meer zekerheid krijgen in de diagnostiek. Nu kan ik benigne beter van maligne afwijkingen onderscheiden en heb ik meer kennis over verschillende huidafwijkingen en de herkenning ervan. De samenwerking was prettig, laagdrempelig en snel. De video's zijn erg goed opgezet en met goed uitleg. Een tussentijdse toets, of per onderdeel een toets: summatief dus zodat je leren bevorderd wordt zou bijdragen aan het leerrendement. '' Er zijn inmiddels tussentijdse toetsen toegevoegd!

Rixt Brouwer huisarts

Rixt Brouwer, huisarts

''Ik heb recent een dermatoscoop aangeschaft en wilde me bekwamen in dermatoscopie. Ik heb nu een helder overzicht van een gestructureerde aanpak van het beoordelen van dermatologie casussen in de huisartsenpraktijk en overweg kunnen met mijn dermatoscoop en het interpreteren van de laesies. Er zijn her en der wat filmpjes met overlap met eerdere uitleg. Op zich goed voor de herhaling maar soms voelde het daardoor wat 'dubbelop'. In de eindtoets is ook een afbeelding/vraag die 3x voorkomt waarbij het 3x om hetzelfde antwoord gaat (namelijk die van het superficieel BCC). Bedankt voor de fijne cursus!'' Deze  feedback is inmiddels verwerkt in de vernieuwde basiscursus!

Marjolein Koenders, huisarts 

''Sinds de cursus heb veel meer kennis en kunde omtrent dermatologische afwijkingen en inzicht in wat ik zelf kan doen. Het vele oefenen vond ik het meest waardevolle aspect van de cursus. Ik maak nu minder verwijzingen naar 2e lijn'' 

Huisarts Pieter Khamis

Pieter Abu Khamis, huisarts

"De reden om de cursus te gaan volgen was dat ik beter wilde worden in dermato-oncologie. Met deze cursus heb ik basisstappen gezet in de dermatoscopie. De samenwerking met de docent verliep erg prettig, Maartje is erg betrokken."

Ervaringen met vervolgcursus dermatoscopie

Huisarts Iwona Trask

Iwona Trask, huisarts 

"Ik heb een cursus voor beginners gedaan en ik vond het leuk om mijn kennis verdiepen. Nu heb ik meer zelfvertrouwen bij het beoordelen van huidlaesies. De samenwerking was prettig met snelle reactie op vragen. Dermatoscopie van het gelaat en het BCC vond ik het meest waardevol. Misschien in de toekomst nog een scholing over verdachte laesies van de nagels?"

Huisarts Lieke Paulides

Lieke Paulides, huisarts 

"Ik zocht verdieping met deze cursus vanwege de grote vraag naar het bekijken van plekjes. Ik heb nu meer kennis en handvatten. Echter ook meer twijfel, ik me nu bewust onbekwaam. Het meest waardevol vond ik het item over acrale laesies, vaatpatronen en gepigmenteerde laesies in het gelaat. Al ben ik wijzer geworden, het is heel veel informatie en het duizelde me soms. De praktijk is lastig, ik ben me meer bewust van het feit dat ik nog heel veel moet oefenen. "

Gerleen Leenhouts verpleegkundig specialist

Gerleen Leenhouts, verpleegkundig specialist

"Ik zie als VS veel dermatologie in de huisartsenpraktijk en ik wilde me bewust zijn van grenzen en valkuilen. Ik heb beter geleerd om heel gedetailleerd te kijken en te analyseren, meer handvaten voor pluis/niet pluis. De uitleg was zeer leerzaam en stimulerend met het forum erbij. Steeds goede feedback en aanwijzingen van de docent. Ik zou in de tussentijdse toetsen nog meer toepassingsvragen willen zien, niet alleen bij de eindtoets. Dank je wel Maartje, voor jou enorme inzet op dit gebied. "

Janneke Kennes huisarts

Janneke Kennes, huisarts

"Na de basiscursus zocht ik meer verdieping en meer kennis. Ik heb gemerkt dat ik nu meer handvatten heb voor laesies op handen en voeten en in het gelaat. Ook heb ik nu meer achtergrondinformatie over stof die bij de basiscursus al aan bod is gekomen, zodat ook deze informatie beter beklijft. De samenwerking met Maartje was prima, zoals altijd. Zeer benaderbaar en snelle inhoudelijke feedback als ik daarom vroeg. Ik vond de herhaling en vervolgens verdieping van de meest voorkomende huidlaesies het meest waardevol. Aangevuld met meer informatie over de acrale laesies voel ik me weer meer bekwaam in de dermatoscopie. "

Huisarts Hylke de Waart

Hylke de Waart, huisarts

"Ik zocht verdieping met deze cursus zodat ik hierdoor meer zekerheid zou krijgen. Ik heb nu meer handreikingen om systematisch te werk te gaan. De docent geeft duidelijke uitleg en goede tips waarop je moet letten. Het meest waardevolle aspect van deze cursus zijn het beoordelen van plekjes in het gelaat en bij verschillende leeftijden."

Meike Jutten physician assistent dermatologie

Meike Jutten, physician assistent i.o. poli dermatologie

"Ik wilde meer kennis opdoen tav dermatoscopie om toe te kunnen passen in de praktijk. De lessen en het handboek vond ik het meest waardevol. Erg prettige samenwerking met de docent, snelle respons , vriendelijk en opbouwend. Ik heb nu meer kennis over dermatoscopie. specifieke dermatoscopische kenmerken voor een laesie leren herkennen en kan een gestructureerde dermatoscopische analyse toepassen. "

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

"Ik heb de basiscursus gedaan en ben dagelijks bezig met dermatoscopie. En ik zocht verdere verdieping met deze cursus. Ik heb nu meer inhoudelijke kennis en praktische handvatten die ik direct toe kan passen. Er was snelle feedback bij vragen en ondersteuning zowel inhoudelijk als praktisch. Het meest waardevolle aspect van deze cursus vond ik dermatoscopie in verschillende levensfasen. Zeer waardevolle cursus! Veel voorbeelden/beeldmateriaal. Prettig om tijdens/na je spreekuur een losse training te kunnen bekijken. Veel respect voor de manier waarop je de cursus hebt vormgegeven! Professioneel, inhoudelijk zeer relevant en toepasbaar."

Ervaringen met dermatoscopieplatform.nl

Huisarts Raymond Nypels

Raymond Nypels, huisarts

Dank voor jullie uitgebreide reacties en commentaren. Dat vind ik de kracht van dit forum: een formidabele steun in de rug i.c. kennisbron voor huistartsen en verpleegkunidgen die zich bekwamen in dermatoscopie. Groot respect voor @maartjespit hoe ze dit weet te managen, te begeleiden en van deskundig commentaar te voorzien.

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

@raymondnypels helemaal eens met het respect voor @maartjespit! Mooi en terecht dat je dat zo benoemt! Dankzij haar zijn wij met zijn allen aan elkaar verbonden middels dit forum en moet je eens kijken hoe het uitgegroeid is met veel leden! Naast het delen van kennis geeft dit forum mij ook altijd een ernome steu in de rug en motiveert door te gaan! Zeker als je bedenkt dat er de komende jaren een toename te verwachten is van het aantal verdachte huidafwijkingen waar wij in de eerste lijn een hele belangrijke rol spelen!

Ben heel blij met dit platform en met onze leermeester!

Petra Luten

Sinds 2017 ben ik waarnemer, met name in de regio Den Haag en Bollenstreek. Begin 2018 heb ik via SCEM de dermatoscopiecursus in Haren gevolgd. Ik vond de cursus leerzaaam. Maar inderdaad, hoe meer hoe beter :-). Deze website en de casuïstiek die ingebracht wordt, vind ik erg fijn. Ik kijk er naar uit wanneer de e-learning klaar voor gebruik is.

Janneke Kennes huisarts

Janneke Kennes, huisarts

Ik was eventjes aan het rondneuzen op dit leerzame forum en zal me nu toch maar voorstellen. Bijna 10 jaar huisarts en uiteindelijk neergestreken in Midden-Brabant. Eigenlijk altijd al geïnterresseerd geweest in dermatologie en na 10 jaar toch eindelijk een dermatoscoop besteld en de groene valggen cursus gevolgd afgelopen najaar. Echter, daarmee ben je er nog niet. De twijfels blijven makkelijk de kop op steken en de input in dit forum is dermate helpend dat ik besloot me er ook tegenaan te bemoeien.

Ervaringen met basiscursus op locatie

huisarts

''Ik zocht meer diepgang en kennis en dit heeft de cursus mij ook opgeleverd! Met name een analytische benadering en de vele diagnosen die aan bod zijn gekomen. Ik weet hoe ik nu volgens een systematiek een laesie kan beoordelen en welke alarmsignalen zijn.Veel foto's die het verhaal ondersteunen met een prettige en laagdrempelige samenwerking met de docenten''

huisarts

''de cursus heeft voor meer kennis gezorgd met veel theorie en de vertaalslag naar de praktijk. Top locatie ook met goede catering!

Dankjewel voor enthousiaste uitleg!'' 

verpleegkundig specialist

''Duidelijke uitleg over hoe een huidafwijking te beoordelen en wat de belangrijkste kenmerken zijn!' De samenwerking met de docenten was prettig met veel plaatjes/uitleg en diagnose bij de huidafwijkingen. Veel oefenen met casuistiek Ook de mogelijkheden tot het platform, en het benoemen van apps is erg prettig. Ik heb zin om er mee aan de slag te gaan door deze cursus en hoop zo nog meer plezier te krijgen in het beoordelen/behandelen van huidafwijkingen'' 

Ervaringen met het boek Dermatoscopie voor gevorderden

huisarts

''Ik zocht meer diepgang en kennis en dit heeft de cursus mij ook opgeleverd! Met name een analytische benadering en de vele diagnosen die aan bod zijn gekomen. Ik weet hoe ik nu volgens een systematiek een laesie kan beoordelen en welke alarmsignalen zijn.Veel foto's die het verhaal ondersteunen met een prettige en laagdrempelige samenwerking met de docenten''

huisarts

''de cursus heeft voor meer kennis gezorgd met veel theorie en de vertaalslag naar de praktijk. Top locatie ook met goede catering!

Dankjewel voor enthousiaste uitleg!'' 

verpleegkundig specialist

''Duidelijke uitleg over hoe een huidafwijking te beoordelen en wat de belangrijkste kenmerken zijn!' De samenwerking met de docenten was prettig met veel plaatjes/uitleg en diagnose bij de huidafwijkingen. Veel oefenen met casuistiek Ook de mogelijkheden tot het platform, en het benoemen van apps is erg prettig. Ik heb zin om er mee aan de slag te gaan door deze cursus en hoop zo nog meer plezier te krijgen in het beoordelen/behandelen van huidafwijkingen'' 

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie en zorg, een CRKBO registreerde instelling.

CRKBO registratie Spico educatie & zorg

Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330

Son en Breugel (NB)
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement & Klachtenregeling
Algemene voorwaarden

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk de privacyverklaring.

Sluiten