Ervaringen met dermatoscopie.nl

Huisarts Hylke de Waart

Hylke de Waart, huisarts

"Dermatoscopie is ontzettend moeilijk en door de casuïstiek en ervaring van anderen leer je. Ik heb de samenwerking met Maartje als erg prettig ervaren, duidelijke, snelle antwoorden en tips. Het meest waardevol vond ik de feedback, kennis en kunde van Maartje. Een goede scholing met een duidelijke opzet van het platform."

Verpleegkundig specialist Judith Holzken

Judith Hölzken, verpleegkundig specialist

"Ik wilde ik me verdiepen in verdachte huidafwijkingen en meer kennis krijgen van de beoordeling van plekjes m.b.v. dermatoscopie. Na de cursus heb ik meer systematiek heb bij het klinisch redeneren van verdachte huidafwijkingen. Maartje reageert gauw op vragen, heeft een persoonlijke benadering en is deskundig."

Huisarts Raymond Nypels

Raymond Nypels, huisarts

"Ik heb grote bewondering voor de manier, het elan en de innovativiteit waarop Maartje de focus weet te leggen op verdachte huidafwijkingen, zo relevant in de huisartsenpraktijk en in het bijzonder op de ontwikkeling van de dermatoscopie door huisartsen."

Ervaringen met basiscursus dermatoscopie

Huisarts Marieke Romkens

Marieke Römkens, huisarts

"De online basiscursus vond ik een mooie aanvulling op een eerder gevolgde cursus die ik toevallig nét ervoor had gevolgd en waarna ik me nog niet bepaald bekwaam voelde. Zoals zo vaak in ons vak; meer doen levert meer expertise op. Na de cursus had ik een basis. Met het dermatoscopieplatform als back-up heb ik zelf veel casussen ingebracht, waardoor mijn kennis en kunde vergrootte.

Alle plekjes komen nu bij mij op het spreekuur en het is fijn om de patiënt nu meer te kunnen bieden in de 1e lijn. De online basiscursus biedt duidelijke slides, ook handig dat je ze kunt terugkijken, ook op je mobiel (dus ook in “verloren” uurtjes). De online basiscursus biedt een fijn naslagwerk wat zorgt voor een goede basis! Ik zou de online basiscursus absoluut aanraden aan collega’s!"

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

"Ik liep aan tegen een enorm kennistekort en wilde me graag ontwikkelen op het gebied van dermatoscopie. Voordat ik de online basiscursus volgde had ik al diverse cursussen gevolgd maar ik bleef me onzeker voelen in de praktijk waardoor ik eerder geneigd was om te verwijzen naar de dermatoloog. 

Door de vele voorbeelden en de theoretische achtergronden van de online basiscursus ben ik beter in staat om een beoordeling te doen. 

Wat ik geweldig vind is dat ik steeds terug kan vallen op het lesmateriaal van de cursus. Er is veel herkenbare casuïstiek! Het meest waardevol vind ik de combinatie van beeldmateriaal waarbij uitleg is wat je eigenlijk ziet. Het maakt de theorie heel praktisch."

Huisarts Pieter Khamis

Pieter Abu Khamis, huisarts

"De reden om de cursus te gaan volgen was dat ik beter wilde worden in dermato-oncologie. Met deze cursus heb ik basisstappen gezet in de dermatoscopie. De samenwerking met de docent verliep erg prettig, Maartje is erg betrokken."

Huisarts Carlijn Schouten

Carlijn Schouten, huisarts

"De cursus is een goede aanvulling op de huidige diagnostische mogelijkheden in de dagelijkse praktijk doordat ik nu meer kennis en inzicht heb in dermatologische problemen.

Het is vooral verrijkend in het beter kunnen onderscheiden tussen maligne/benigne afwijkingen. 

Het oefenen en de huiswerkopdracht geven de meeste inzichten. Het kijken van de filmpjes is een redelijke basis, maar het gaat uiteindelijk om de toepassing.''

Huisarts Janneke Kennes

Janneke Kennes, huisarts

"Ik zocht verdieping in mijn dagelijkse werk. Met deze cursus heb ik meer lol in het beantwoorden van vragen van patienten en collega's. De samenwerking was top, laagdrempelig en deskundig, met name de mate waarin Maartje te raadplegen is voor allerhande vragen.''

Huisarts Ton Boermans

Ton Boermans, huisarts

"Altijd al met jaloersheid gekeken naar de dermatologen met hun prachtige dermatoscopie plaatjes en dan is er zo'n cursus! De hele cursus, een "must" voor de eerste lijn, het heeft mij veel arbeids-vreugde en betere diagnostiek opgeleverd. Recent een discussie gelezen over een opleiding tot kaderhuisarts onco-dermatologie. "Het moet niet gekker worden" Met een cursus en een platform komt de eerste lijn al heel ver..''

Rian Wijman verpleegkundig specialist

Rian Wijman, verpleegkundig specialist

"Ik had behoefte aan meer kennis en zekerheid in het beoordelen van huidafwijkingen. Deze cursus was erg leerzaam en ik heb veel handvatten voor de praktijk gekregen. Het aanleren van de patroonanalyse vond ik het meest waardevolle aspect van de cursus en ik wil graag een vervolgcursus.''

Janneke Moerman verpleegkundig specialist

Janneke Moerman, verpleegkundig specialist

"Met deze cursus zocht ik verdieping van verschillende huidafwijkingen en verbetering van kwaliteit van zorg voor patienten in de praktijk. Na de cursus heb ik meer kennis en vaardigheden in het gebruik van de dermatoscoop en interpretatie hiervan. De samenwerking met Maartje was prettig, goed bereikbaar en altijd bereid om vragen te beantwoorden. De opzet van de cursus en daarbij de huiswerkopdrachten zetten echt aan om in de praktijk aan de slag te gaan met de theorie. Daarbij vind ik het forum ook heel prettig, leuk om van en met elkaar te leren ''

Huisarts Kees van Die

Kees van Die, huisarts

"Na overleg met een collega die ook geïnteresseerd was' besloot ik de cursus te volgen. Dermatologie is veel meer gaan leven. Ik heb het idee dat ik scherper ben geworden. Beter in kan schatten of het pluis of niet pluis is. De samenwerking verliep prettig, snelle en goede feedback van de docent. Doordat je de filmpjes op elk moment kan bekijken kun je dat vaak geconcentreerd doen. En evt weer terugkijken. De casuïstiek is ook heel waardevol. Dan blijkt pas echt of en hoe je de stof beheerst. Een prima cursus, verrijking van mijn vak. '

Aniek Rutten, huisarts kopie

"Ik zie veel dermatologie op het werk. Het viel me op dat mijn opties waren: zelf behandelen, geruststelling, verwijzen en in een hoop twijfelgevallen een collega bijroepen met een dermatoscoop en cursusverleden. Het viel me op hoeveel meer je door een dermatoscoop ziet en hoe vaak dit toch tot een betere diagnose en daardoor ook beleid kwam. Na de cursus ervaar ik meer duidelijkheid bij twijfelgevallen. Meer durf om zelf te behandelen of verdere diagnostiek (biopt) te doen. Omdat ik veel zekerder ben kom ik hierin ook niet meer twijfelachtig over. ik voel mezelf meer professional..''

Sibbelina Visser, verpleegkundig specialist

"Binnen de huisartsenpraktijk zie ik veel patiënten met huidafwijkingen, hier wilde ik mij verder in scholen om beter het verschil te zien tussen benigne en maligne afwijkingen. Ook om de afwijkingen beter te herkennen. In eerste instantie ontstond veel verwarring, omdat je gaat twijfelen aan wat je ziet. Door veel te oefenen kan ik een nu wel een beter onderscheid maken. Ik kreeg snel een reactie op de ingebrachte casussen op het platform en ook op de huiswerkopdracht. In de cursus wordt duidelijk uitlegd wat je precies ziet door de dermatoscoop en wat de kenmerken zijn van alle afwijkingen.''

Joline Bakker, huisarts

"Ik had moeite met het diagnosticeren van huidafwijkingen en al kennis gemaakt met de dermatoscoop via mijn opleider in het 3e jaar. Nu heb ik inzicht in verschillende huidafwijkingen en aanwijzingen hiervoor met de dermatoscoop. De samenwerking met de docent wat prettig! Het meest waardevol vond ik de huiswerkopdracht en de samenvatting op het einde''

Hedwig Stoffer, huisarts

"Ik voelde me onvoldoende bekwaam in de beoordeling huidafwijkingen in de huisartspraktijk'. Na de cursus voel ik me meer bekwaam in de beoordeling van huidafwijkingen middels patroonanalyse, en het herkennen laesies mbv dermatoscoop en beleid. Prettige samenwerking. Ik zou graag een apart onderdeel zien over vaatstructuren, amelanotisch melanoom''.

Huisarts Mattenja Dirks

Mattanja Dirks, huisarts

"Ik wilde me graag verdiepen in het gebruik van de dermatoscoop. In deze cursus werden de onderwerpen besproken die ik wilde leren en daarnaast leek het mij erg fijn daarna ook nog contact/feeling te kunnen houden middels casuïstiek met de dermatoscoop! Hierdoor gebruik ik de dermatoscoop nu in de dag praktijk waarbij het mogelijk is pluis van niet-pluis laesies te beoordelen. De samenwerking via het platform/mail was prettig en snel. Het meest waardevol vond ik de terugkoppeling op het platform en de feedback op de huiswerkopdrachten was zeer leerzaam. Het is een fijne cursus om online te doen en na de cursus kun je ook nog blijven oefenen met casuïstiek met anderen."

Ervaringen met cursus dermatoscopie voor gevorderden

Huisarts Janneke Kennes

Janneke Kennes, huisarts

"Na de basiscursus zocht ik meer verdieping en meer kennis. Ik heb gemerkt dat ik nu meer handvatten heb voor laesies op handen en voeten en in het gelaat. Ook heb ik nu meer achtergrondinformatie over stof die bij de basiscursus al aan bod is gekomen, zodat ook deze informatie beter beklijft. De samenwerking met Maartje was prima, zoals altijd. Zeer benaderbaar en snelle inhoudelijke feedback als ik daarom vroeg. Ik vond de herhaling en vervolgens verdieping van de meest voorkomende huidlaesies het meest waardevol. Aangevuld met meer informatie over de acrale laesies voel ik me weer meer bekwaam in de dermatoscopie. "

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

"Ik heb de basiscursus gedaan en ben dagelijks bezig met dermatoscopie. En ik zocht verdere verdieping met deze cursus. Ik heb nu meer inhoudelijke kennis en praktische handvatten die ik direct toe kan passen. Er was snelle feedback bij vragen en ondersteuning zowel inhoudelijk als praktisch. Het meest waardevolle aspect van deze cursus vond ik dermatoscopie in verschillende levensfasen. Zeer waardevolle cursus! Veel voorbeelden/beeldmateriaal. Prettig om tijdens/na je spreekuur een losse training te kunnen bekijken. Veel respect voor de manier waarop je de cursus hebt vormgegeven! Professioneel, inhoudelijk zeer relevant en toepasbaar."

Huisarts Hylke de Waart

Hylke de Waart, huisarts

"Ik zocht verdieping met deze cursus zodat ik hierdoor meer zekerheid zou krijgen. Ik heb nu meer handreikingen om systematisch te werk te gaan. De docent geeft duidelijke uitleg en goede tips waarop je moet letten. Het meest waardevolle aspect van deze cursus zijn het beoordelen van plekjes in het gelaat en bij verschillende leeftijden."

Ervaringen met dermatoscopieplatform.nl

Huisarts Hylke de Waart

Hylke de Waart, huisarts

"Dermatoscopie is ontzettend moeilijk en door de casuïstiek en ervaring van anderen leer je. Ik heb de samenwerking met Maartje als erg prettig ervaren, duidelijke, snelle antwoorden en tips. Het meest waardevol vond ik de feedback, kennis en kunde van Maartje. Een goede scholing met een duidelijke opzet van het platform."

Verpleegkundig specialist Judith Holzken

Judith Hölzken, verpleegkundig specialist

"Ik wilde ik me verdiepen in verdachte huidafwijkingen en meer kennis krijgen van de beoordeling van plekjes m.b.v. dermatoscopie. Na de cursus heb ik meer systematiek heb bij het klinisch redeneren van verdachte huidafwijkingen. Maartje reageert gauw op vragen, heeft een persoonlijke benadering en is deskundig."

Huisarts Raymond Nypels

Raymond Nypels, huisarts

"Ik heb grote bewondering voor de manier, het elan en de innovativiteit waarop Maartje de focus weet te leggen op verdachte huidafwijkingen, zo relevant in de huisartsenpraktijk en in het bijzonder op de ontwikkeling van de dermatoscopie door huisartsen."

Ervaringen met basiscursus op locatie

Huisarts Hans van Otterdijk

Hans van Otterdijk, huisarts

"Verdachte huidafwijkingen komen vaak op het spreekuur en daarom besloot ik de cursus te gaan volgen. Hierdoor heb ik meer diepgang in deze materie en een betere logistiek in de praktijk. De samenwerking met Maartje verliep prima, ze was een bron van inspiratie en kennis. Het meest waardevol  vond ik het samen beoordelen van de plaatjes"

Huisarts Petra van der Linden

Petra van der Linden, huisarts

"Samen met wat collegae huisartsen wilden wij graag onze kennis en kunde omtrent het werken met de dermatoscoop vergroten. Het doel was met name om meer (pre)maligne zorg in de eerste lijn te houden en de behendigheid bij het gebruik van de dermatoscoop te optimaliseren. Maartje Spit heeft ons een zeer duidelijk overzicht gegeven over alle verschillende dermatoscopen. Haar cursus bestaat uit duidelijke, overzichtelijke dermatoscopie plaatjes waarbij zij zeer structureel, punctueel en duidelijk uitleg geeft over het gebruik van de dermatoscoop en de beoordeling van de beelden. Haar enthousiasme werkt zeer aanstekelijk en zorgt ervoor dat de leergierigheid bij iedere cursist toenam! Het feit dat zij naast haar cursus ook nog een dermatoscopie platform heeft, zorgt ervoor dat je altijd laagdrempelig kunt overleggen met collegae en zo spelenderwijs leert, in combinatie met haar boek 'Betere diagnostiek van verdachte huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk'. Al met al, raad ik eenieder die kennis wil maken met het werken met de dermatoscoop dan wel zijn of haar kennis meer dieptegang wil geven, de cursus aan!"

Ervaringen met het boek Dermatoscopie voor gevorderden

Huisarts Janneke Kennes

Janneke Kennis, huisarts

"Wéér een mooi naslagwerk voor de huisarts die zich inhoudelijk wil verdiepen in de dermatologie. Dankzij de mooie plaatjes en begrijpelijke uitleg, voelt het alsof je er een 'huidplekjes-coach' in je spreekkamer bij hebt staan. Met deze verdiepingsslag wordt het beoordelen van huidplekjes nog leuker!"

Verpleegkundig Specialist Tjitske Huisman

Tjitske Huisman, verpleegkundig specialist

"Dit boek is een fantastisch vervolg op het handboek 'Betere diagnostiek van verdachte huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk'! Het sluit geheel aan op de online cursus dermatoscopie voor gevorderden. Ondanks de ervaring die je dagelijks op doet tijdens het spreekuur is en blijft het een uitdaging. Bijvoorbeeld als het gaat om het beoordelen van huidafwijkingen in het gelaat bij volwassenen en ouderen wat een aantal keer per week voorbij komt. Wat is nu pluis en wat niet en waar baseer ik dat op? Maar ook de interpretatie van de verschillende vaatpatronen is soms erg lastig. En hoe plaats ik het geheel in de context van deze bewuste patiënt? Kortom genoeg vragen waar je twijfels over kunt hebben. Voor de meesten erg herkenbaar denk ik.

Het mooie aan dit boek vind ik dat het heel praktijk gericht is met prachtig beeldmateriaal! Ideaal om tijdens het spreekuur erbij te hebben. Daarnaast is het compact en helder van opbouw en structuur. Het geeft mij als hulpverlener een enorme steun in de rug en het motiveert om huidkankerzorg in de huisartsenpraktijk verder te versterken!"

Dermatoscopie.nl

Een website ter bevordering van de dermatoscopie in de huisartsenpraktijk.

Dermatoscopie.nl is onderdeel van Spico e-ducatie.

Elke maand een casus

Wil je maandelijks een uitdagende casus uit de huisartsenpraktijk ontvangen? Schrijf je dan hier kosteloos in.

Maartje Spit, MSc, M ANP
Roerlaan 16, 5691 HJ Son en Breugel 
info@dermatoscopie.nl

KvK 72973897
Privacy statement

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Bekijk de privacyverklaring.

Sluiten